FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Objektívnosť


objektívnosť (lat.)

- nestrannosť, vecnosť, nezaujatosť; jestvovanie nezávisle od vedomia. Pozri: objektivita.