FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Objektivizácia


objektivizácia

- spredmetnenie; proces, v ktorého priebehu nadobuda daný jav objektivny charakter; úsilie vylúči» subjektivnu zloľku pri posudzovaní alebo hodnotení niečoho.