FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Objekt matematický


objekt matematický

- je objekt, ktorý skúma matematika; prvok materiálu matematického myslenia. Príklad matematického objektu: číslo, štvorec, vektor, funkcia, matica, súmernosť, tranzitivnosť (cf. L311;65).