FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Objekt estetický


objekt estetický

- entita zbavená jej bezprostrednej účelovosti, čiže taká, ktorá prestala byť len prostriedkom na dosiahnutie nejakého vonkajšieho cieľa. Estetický objekt obsahuje videnie a poznanie sveta tvorcom estetického objektu. Prostredníctvom estetického objektu vnímame svet naliehavejšie, bohatšie, ľudskejšie. Jeho zvláštnosťou je aj to, že pôsobí ako jednota citového, zmyslového, rozumového a vôľového ( L1239;201).