FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Objasnenie


objasnenie

- vysvetlenie , výklad, ktorým sa niečo stáva jasnejším, pochopiteľnejším ( L208;419). Objasnenie znamená odhalenie individuálnej histórie ( L911;126).

Objasnenie je v najpôvodnejšom zmysle ontologická zmena, jeden z procesov inscedencie, zmena stavu ľudského indivídua z nechápajúceho na chápajúce alebo z nejasne chapájúceho na jasnejšie chápajúce.

-------------
objasnenie>