FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Numenios z apameie


Numenios z Apameie (asi 150 n. l. Apameia v Sýrii - asi 200 n. l. tamže ?)

- grécky filozof, v učení ktorého sa spájali názory pytagorovské a platónske. Grécku múdrosť považoval za odvodenú z Orientu a Platóna nazýval aticky hovoriacim Mojžišom. Vzhľadom na jeho ontológiu zaraďujú Numenia medzi predchodcov novoplatonizmu.

---------------------
Numenios z Apameie>