FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nula


nula

- najmenšie prirodzené číslo, ktoré je manifestáciou počtu prvkov prázdnej množiny v našom vedomí. Je to významový útvar, ktorý je výsledkom poznania tej skutočnosti, že nejde o nijakú vec. Nula umožňuje kalkulovať (počítať) aj s nijakou vecou, s ničím.

Nulu vyjadrujeme číslicou 0 (cf. L551;19-20).

Prvé nápisy obsahujúce medzi číslicami nulu v tvare bodky alebo malého krúžku pochádza zo 7. stor. z Kambodže.