FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Núdza krajná


núdza krajná

- v práve: zákonom dovolené (inak protiprávne) konanie, ktorým sa odvracia nebezpecenstvo priamo ohrozujúce záujem chránený zákonom ( L715;363).