FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Normativita spoločenská


normativita spoločenská

- spoločenská sieť vzťahov medzi jednotlivcami i skupinami, ktorú vytvára súhrn normatívnych požiadaviek jedného k ostatným a ostatných voči jednému, ako aj jedného voči druhému. Normativita je predpokladom integrity spoločnosti alebo skupiny a spôsobom uskutočnenia potreby sociálneho života ( L1293;17).