FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Norma právna - odkazy


norma právna - odkazy

abrogácia
autorita verejná

názory na právnu normu

pozitivizmus právny
právo

štát