FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Noosféra


noosféra (gr. nús = rozum, sphaira = sféra, oblas»; sféra rozumu)

- oblas» planéty Zem obsiahnutá rozumovou µudskou èinnos»ou; pojem noosféry zaviedol Teilhard de Chardin a E. Le Roy a rozvinul ho Vernadskij ( L53;345).