FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nomotetické


nomotetické

- týkajúce sa generalizačnej (zovšeobecňujúcej) metódy, ktorá sa používa v prírodných vedách a budujú sa ňou všeobecné pojmy a zákony (zákon = gr. nomos). Proti nomotetickému sa kladie idiografické. Termín 'nomotetické' zaviedla bádenská škola novokantvostva.