FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nomogram


nomogram (gr.)

- diagram umožňujúci riešiť rovnicu, pre ktorú bol zostrojený, len čítaním, bez počítania ( L163;614).