FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nomenklatúra


nomenklatúra ( lat.)

- 1. prehľad používaných názvov vztahujúcich sa k prvkom určitého celku, názvoslovie; 2. zoznam mien uchádzačov o nejakú funkciu alebo povolanie, na ktoré sú nevyhnutné určité predpoklady ( L715;491).