FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Njája


njája

- ortodoxný systém ( daršana) indickej filozofie, v ktorom mala veľkú úlohu logika a gnozeológia. Podľa tohto učenia jestvuje hmotný vesmír, ktorý sa skladá z atómov, tvoriacich svojimi kombináciami všetky predmety. Okrem toho vo vesmíre jestvuje nespočetné množstvo duší, ktoré existujú buď samy osebe, alebo sú spojené s hmotnými atómami. Najvyšší regulujúci duchovný princíp Íšvara vytvára kobmbinácie atómov a vyvoláva spojenie duší s atómami alebo oslobodenie duší od nich.

Njája prvý raz v Indii vypracovala teóriu sylogizmu, ktorá sa odlišuje od starogréckej tým, že má päť členov: premisu, dôkaz, ilustráciu, použitie dôkazu a záver.

Njája uznáva štyri spôsoby poznania: pocity, odvodenie, analógiu a svedectvá iných ľudí a autorít.

V njáji bola podrobne rozpracovaná klasifikácia kategórií poznania (padártha) a klasifikácia objektov, na ktoré sa poznanie zameriava.

Njája-sútry boli spísané v 2. stor. a rozkvet njáji spáda do raného stredoveku ( L53;344).

--------
njája>