FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nič (filozofia existencie)


nič ( filozofia existencie)

- sa zjavuje prostredníctvom úzkosti, v ktorej tkvie neustále vyhýbanie sa pred niečím, čo je v skutočnosti ničím. Podstatou ničoho je ničovanie (Nichtung), čiže odmietavé poukazovanie na súcno topiace sa v celku, t. j. na ničotnosť všetkého súcna.