FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Newton, i.


Newton, Isaak (1643-1727) Kód: 569

- anglický fyzik, matematik, astronóm. Vytvoril základy infinitezimálneho počtu, klasifikoval krivky 3. stupňa, pomocou Newtonových zákonov položil základy pozemskej a nebeskej mechaniky. Pomocou gravitačného zákona odstránil rozdiely medzi pozemskými a nebeskými javmi.

I. Newton je tvorcom klasickej mechaniky.

Formuloval korpuskulárnu teóriu svetla, skonštruoval zrkadlový ďalekohľad.

Štúdiom odporu kladeného prostredím pohybujúcemu sa telesu položil základy hydrodynamiky.

-------------
Newton, I.>