FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neutralita


neutralita (lat.)

- nestrannosť, nezasahovanie do cudzích vecí; zaručené postavenie štátov, koré znamená nezúčastnenosť na vojnovom konflikte, v čase mieru neúčasť vo vojenských blokoch, prípadne iných medzinárodnych zoskupeniach ( L715;482).