FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neuróza obsedantná


neuróza obsedantná

- neuróza, pri ktorej sa chorému proti vôli vtierajú do mysle rôzne obsahy, pociťuje nutkanie na rôzne úkony a konanie, ktoré sám považuje za nezmyselné alebo nesprávne (rátať dlaždice na ulicim opakovane sa vracať a kontrolovať zavretie oblokov, vody, zamknutie dverí, sebe alebo niekomu blízkemu škodiť na zdraví atď.). Vnútorný boj proti realizácii tychto vtieravých myšlienok vyvoláva napätie a úzkosť. Chorý sa podvoľuje nanajvýš nutkaniu na činy, ktoré považuje skôr za pozitivne (napr. prepiata pedantnosť) alebo neškodné (nutkavé pohyby ramenom, prstami ap.), nie asociálne ( L326;281).