FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Netaktnosť


netaktnosť

- obrátená stránka taktu. K netaktnosti patrí neustále zdôrazňovanie vlastnej osoby, rozhovor (skôr monológ) o sebe alebo svojej rodine. Netaktné je vynášanie intimít, čisto súkromných záležitostí, ohováranie iných, nevhodná zvedavosť, pletenie sa do záležitostí známych. Netaktné je aj také narúšanie vzájomných vzťahov v pracovnom styku ( L1364;11).