FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nestorius


Nestorius (? Germanikeia v Sýrii - ok. 451 Egypt) = Nestorios

- kresťanský teológ, snáď perského pôvodu. Vstúpil do kláštora v Antiochei, preslávil sa ako kazateľ. 428 ho cisár Theodosios II. ustanovil patirarchom v Konštantinopoli. Nestorios v duchu antiochijskej teologickej školy dôsledne rozlišoval medzi Kristovou božskou a ľudskou prirodzenosťou; v súvislosti s tým zároveň odmietal aj to, že Kristova matka bola bohorodičkou (theotokos), čo bolo medzi ľudovými vrtsvami na gréckom východe veľmi rozšírené.

Proti Nestoriovi sa vytvorila prudká opozícia vedená a zámerne podnecovaná stúpencami alexandrijskej školy, najmä Kyrillom z Alexandreie. Nestorios bol napokon na 3. ekumenickom koncile v Efeze 431 zosadený a donútený uchýliť sa späť do svojho kláštora v Antiochei.