FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nesmrteľnosť duše človeka (platon)


nesmrteľnosť duše človeka ( Platon)

- spočíva v tom, že vždy znovu vzniká, že nikdy nezaniká. Preto je potrebné čo najzbožnejšie prežiť svoj život. Keďže je nesmrteľná a vždy znovu vzniká a keďže to všetko videla, čo je tu a čo v Háde, niet ničoho, čo by nepoznala; preto nie je čudné, že môže si spomenúť na to, čo už prv vedela. Keďže celá priroda je súrodá a duša pozná všetky veci, nič to, keď si človek spomenie iba na jednu - čo ľudia nazývajú učením sa - aby potom sám našiel všetky ostatné, ak je odvážny a neúnavný v hľadaní; lebo hľadanie a poznávanie je vlastne spomínanie (9) ( L233; 501).