FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nerovnosť


nerovnosť

- sa v prípade dvoch čísiel alebo počtových výrazov zapisuje

a Ř b,

čo čítame "a nerovná sa b" alebo "a je rôzne od b".

Výraz a Ř 0 znamená, že písmeno a predstavuje ľubovoľné čislo s výnimkou a = 0 ( L1375;61).