FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nereduktívny


nereduktívny

- neredukujúci, čiže neobmedzujúci, nezmenšujúci, nezjednodušujúci, napríklad nereduktívne usúvzťažňovanie.