FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neprotirečivosť


neprotirečivosť

- jedna zo základných požidaviek kladených na poznanie, predovšetkým na vedecké poznanie: v nijakom relatívne samostatnom systéme poznania nemožno súčasne vyvodiť nejakú vetu aj jej negáciu. Porušenie tejto požiadavky niektorou vedeckou teóriou vedie k jej rozpadu, lebo v nej možno dokázať ľubovoľnú vetu.

Téza o neprotirečivosti sa vzťahuje na spôsob vyjadrovania poznatkov a vyžaduje dôslednosť v uvažovaní (pozri: zákon protirečenia, neprotirečivosť axiomatickej teórie) ( L53;341).