FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nepretržitosť


nepretržitosť

- celostnosť systémov, pozostávajúcich z jednotlivých diskrétnych prvkov, nekonečnosť ich vzťahov, postupnosť zmien stavov, plynulosť prechodu z jedného do druhého.