FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neomarxizmus


neomarxizmus

- súbor smerov a škôl súčasnej filozofie, ktorý sa značne rozšíril po roku 1960 a pokúšal sa spojiť marxizmus s novohegelovstvom, nietzscheovstvom, filozofiou života, existencializmom atď. Zahrnuje sa sem frankfurtská škola, filozofia J. P. Sartra, E. Fromma, L. Goldmana, H. Marcuseho, J. Habermasa atď. Za blízkeho k neomarxizmu považujú aj M. Merlau-Pontyho (cf. L55;67).