FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neolitizácia slovenska


neolitizácia Slovenska

- sa začína na východnom Slovensku zásahom krišsko-starčevského okruhu ( Košice, Michalovce), pokračuje v starom a strednom neolite na juhozápadnom Slovensku v želiezovskej skupine a na východnom Slovensku v bukovohorskej kultúre (koniec 5. tis. pr. n. l.). V mladom neolite nastáva zásadná zmena v tvarovej a výzdobnej náplni keramiky (lužíanska skupina) a počas lengyelského okruhu resp. polgárskeho okruhu konc. 4. tis. pr. n. l. prechádza neolit v eneolit ( L373;603).