FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neoliberalizmus


neoliberalizmus

- smer ekonomickej vedy, nemecká podoba neoklasickej ekonómie. Neoliberaliz- mus preferuje voľnú konkurenciu a trhový mechanizmus, navrhuje nové formy štátnych zásahov do hospodárstva a zároveň vytvorenie čo najširšieho priestoru na automatické samoregulujúce pôsobenie trhového mechanizmu ( L521;127-128).

------------------
neoliberalizmus>