FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neodarvinizmus


neodarvinizmus

- smer, podľa predstaviteľov ktorého sú podstatou evolúcie náhodné mutácie (náhodné poruchy v presnosti kopírovania genetickej informácie) a prostredie má iba selektivnu funkciu. Neodarvinizmus nepripúšťa, že by sa nejaké fenotypické charakteristiky mohli stať genotypickými. Ide iba o to, že potencialita morfologických zmien je u jedného druhu obmedzenejšia než u iného ( L1040;117-118).