FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neobehaviorizmus


neobehaviorizmus

- nadväzuje na behaviorizmus a modifikuje klasickú formulu, že reakcia je funkciou podnetu, vložením organizmu ako intervenujúcej premennej, čiže reakcia (správanie) je funkciou podnetu (podnetovej situácie) a organizmu (osobnosti). Hlavní predstavitelia: C. L. Hull, E. C. Tolman, B. F. Skinner ( L571;119-120).