FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nenávisť


nenávisť

- hlboká, intenzívna emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľstvo a hnev voči inej osobe, skupine alebo objektu; nenávisť sa spája s potrebou škodiť a spôsobovať bolesť a s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto potreby dôjde; opak lásky, láskavého pomeru, nevraživosť, silný odpor ( L571;119 L208;334).