FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nemesios z emesy


Nemesios z Emesy (+ pol. 5. stor.)

- biskup z Emesy, cirkevný otec. Asi okolo roku 400 napísal pojednanie 'Peri fýseós anthropú (O prirodzenosti človeka), v ktorom sa pokúša spojiť kresťanskú vieru s gréckymi prírodovedeckými, predovšetkým antropologickými, názormi. Toto pojednanie je zdrojom dôležitých údajov o novoplatonizme.