FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Nektón


nektón

- súbor pelagických organizmov, ktoré majú dobre vyvinutú schopnos» aktivne sa pohybova». V sladkých vodách sú to hlavne ryby, v moriach aj hlavonoľce, tulene a veµryby ( L165;327).