FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nekonečno


nekonečno

- to, čo nemá medze, buď ako presahujúce akúkoľvek danú kvantitu tej istej povahy ( nekonečno aktuálne) alebo ako podľa dôvodných domnienok smerujúce k takému stavu ( nekonečno potenciálne) ( L719;194).

------------
nekonečno>