FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Nazeravos»


nazeravos»

- pasívnos» procesu poznávania, jeho nazeravá povaha.