FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Navigovanie


navigovanie = browsing

- využívanie hypertextových väzieb pre pohyb medzi časťami jedného hypertextového dokumentu, medzi rôznym hypertextovými dokumentmi atď. Cestu, po ktorej sa zasa možno vracať, si pamätajú prezerače (pozri WWW prezerač).