FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Navigácia


navigácia

- vedenie po vopred stanovenej dráhe. Navigácia zahrnuje aj určovanie polohy. V hypertextológii je navigovanie využívanie hypertextových väzieb pre pohyb medzi časťami jedného hypertextového dokumentu, medzi rôznymi hypertextovými dokumentami atď.

Navigovaním je napr. ovplyvňovanie reverzného vysvietenia reťazca, ktoré prostredníctvom kurzorových klávesov uskutočňuje používateľ s cieľom nájsť potrebnú informáciu v hypertextovom dokumente. Vopred stanovená dráha v danom prípade je vyznačená vysvietenými reťazcami v texte jednotlivých uzlov hypertextového dokumentu. Určovanie polohy reverzného vysvietenia reťazca v hypertextovom dokumente, čiže v KTOROM hypertextovom dokumente a KDE v ňom sa nachádza reverzne vysvietený reťazec, používateľ uskutočňuje v obslužnom režime napr. stlačením klávesu <F4> alebo prečítaním údaju v pravom hornom rohu obrazovky monitora a stlačením klávesu <F3>.

------------
navigácia>