FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nárečie


nárečie

- dialekt - variant národného jazyka majúci spoločné hláskoslovné, lexikálne a gramatické znaky; používaju ho obyvatelia určitého regiónu.