FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Naratológia


naratológia

- všeobecná teória narácie čiže rozprávania, ktorej autorom je G. Genette.