FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Napodobovanie


napodobovanie

- vedomé alebo nevedomé opakovanie správania sa, ktoré jedinec pozoruje pri iných jedincoch. Napodobovanie pramení z napodobovacieho pudu ako vrodenej potreby a schopnosti napodobovať okolie. Napodobovanie je biologickým základom správania sa mláďat; zahrnuje napodobovacie reflexy ako odpovede na vonkajšie podnety, napr. gestami, mimikou, smiechom, plačom, zívaním a i. Napodobovanie je jeden zo základných mechanizmov socializačného procesu, najvýznačnejším nástrojom sociálneho správania sa, a uskutočňuje sa s väčším alebo menším stupňom aktivity a tvorivého prístupu ( L571;117).