FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nanebevstúpenie krista


Nanebevstúpenie Krista

- posledné zjavenie sa Krista apoštolom po svojom zmřtvychvstaní, kedy bol vyzdvihnutý v oblaku do neba. Nanebevstúpenie Krista sa udialo (Sk 1,9-12) štyridsať dní po jeho zmřtvychvstaní, keď bol s apoštolmi na hore Olivovej. ( L616;291).