FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Námet


námet

- úsek skutočnosti, ktorý je pri transformácii do významového útvaru určený na vyjadrenie v texte.

V estetike: prejav ideového zaujatia umelca životom a motívom; vyjadruje to, čo možno v motive zovšeobecniť. Námet je hlavnou myšlienkou motívu alebo zovšeobecneným motívom v ideovo-obsahovom zmysle ( L1239;207).

--------
námet>