FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nájom


nájom

- zmluva zaväzujúca prenajímateľa prenechať určitú vec na čas do užívania nájomcovi, ktorý sa zaväzuje zaplatiť za ňu nájomné ( L715;469).