FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Nadhodnota


nadhodnota

- tá čas» novej hodnoty, ktorú vytvára práca námezdného robotníka v materiálnej výrobe nad hodnotu jeho pacovnej sily a ktorú si bez náhrady privlastňuje kapitalista, t. j. hodnota vytvorená nezaplatenou prácou robotníka (nadprácou); rovná sa rozdielu medzi robotníkom vytvorenou hodnotou a hodnotou jeho pracovnej sily spotrebovanej pri výrobe; jej veµkos» závisí od dµľky pracovného dňa a pomeru medzi nutným a nadbytočným časom, t. j. od stupňa vykoris»ovania robotníkov ( L421;360).