FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Náboženstvo - vznik


náboženstvo - vznik

"Prakticky najstaršie praveké pozostatky, ktoré možno interpretovať náboženskými termínmi, pochádzajú z obdobia okolo r. 60 000 pr. n. l. Všeobecne sa prijali dve metódy: použitie analogických modelov, pochádzajúcich zo známych náboženstiev neliterárnych národov, a odmietnutie akýchkoľvek modelov. Prvá metóda, čo ako nedokonalá, je jediná, ktorú možno použiť v dejinách náboženstva. Pokúša sa rekonštituovať myšlienkový horizont pravekých ľudí a vychádza z významu, ktorý pripisujú rôzne národy, skúmané etnografmi, archeologicky doloženým praktikám, napr. pochovávanie mřtvych v embryonálnej polohe alebo prostému a jednoduchému pohrebu. Je skutočne oprávnené a dokonca povinné sa domnievať, že nijaká ľudská činnosť by neexistovala, keby nemala nijaký zmysel. Každý pohrebný obyčaj musí zodpovedať nejakej viere, ktorá ho robí nevyhnutným. Pretože máme celý repertoár pojmov vysvetľujúcich pochovávanie (zabezpečuje rast novej bytosti, "rastlinný" údel, ktorý v sebe zahrnuje prežitie na onom svete, zmřtvychvstanie atď.), je pravdepodobné, že mu praveký človek pripisoval význam analogický tým, ktoré poznáme. Použitie analogických modelov má samozrejme svoje hranice a nikdy nám neumožní vniknúť priamo do pravekého sveta." ( L577;198).

----------------------
náboženstvo - vznik>