FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mýtus (sémantika)


mýtus ( sémantika)

- často odráža nielen realitu, ale zároveň načrtáva spravidla rôzne, v jednotlivých prípadoch určené možnosti ireality. Predstava skutočnosti mýtu vychádza z určenia pomeru medzi svetom a jednou alebo viacerými možnosťami protisveta. Mýtus často zväzuje do suvislosti rôzne významové roviny, prináša napríklad postupy a pravidlá v oblasti príbuzenstva, spoločnosti, hospodárstva, prirody, zemepisu atď. Mýtus interpretuje príslušným spôsobom tieto rôzne okruhy ( L727;340).