FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mýtus (antropológia)


mýtus ( antropológia)

- niečo pre človeka prirodzené a neexistujúce izolovane, ale vo vzájomnej spätosti, takže prijať jeden mýtus znamená prijať systém, ktorého je súčasťou ( L111;74).