FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mýtus


mýtus

- tradičný rodový svetonázor; jeho pôvod je anonymný a jeho štruktúra, povaha a svetonázorová funkcia sa zakladali na tom, že vznikol spontánnou projekciou kolektívnych predstáv príslušníkov patriarchálnej spoločnosti - ktoré boli odzrkadlením jej uspôsobenia - do sveta. Má sociomorfnú povahu a platí tu predstava uniformity, najmä nerozlíšenosti javov prírodných od spoločenských ( L15;18). "... v mýte žije človek tak, že nekladie otázky ... lebo mýtus je svet, v ktorom sú odpovede dané vopred, pred otázkami ..." ( L276;5) "... v ne- problematickom svete mýtu, v tejto noci nerozlíšenosti, niet pre individualitu, ako ju poznáme my, miesto ..." ( L276;5). Mýtus a súbory mýtov ( mytológie) sú predmetom skúmania mytológie ako vedy, religionistiky, orientalistiky, poetiky mýtu, psychológie atď.

Mýtus nemá konkrétneho autora ( Hesiodos a Homér iba básnickou formou prerozprávali tradované mýty), je to kolektívny výtvor ( L623;6).

Mýtus dáva odpoveď bez toho, aby najskôr nastolil príslušnú otázku Mytický príbeh nám poskytuje odpovede na otázky, čo neodzneli, a tak sa nemohli pred nami vynoriť ako skutočný problém, ktorý vyžaduje skúmanie a pripúšťa viaceré riešenia.

Mýtus nás odkazuje na pradávnu minulosť, v ktorej sa zrodilo základné usporiadanie sveta ( L623;6).

--------
mýtus>