FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mysliteľné (wittgenstein, l. i)


mysliteľné ( Wittgenstein, L. I)

- súhrn toho, čo je mysliteľné, identický s celou prírodnou vedou (46). Hranica toho, čo je mysliteľné, je zároveň hranicou jazyka, ktorý zobrazuje (empirické) fakty (Tatsache) (46) ( L55;57).